Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

KONSERVERING – RESTAURERING OG VERDSETTELSE AV

TREKIRKENE PETRINDU OG CIZER.

Kulturdepartementet – Etaten for prosjektledelse, prosjektoperatør innenfor Programmet PA 16/RO12 “Konservering og revitalisering av kultur- og naturarven”, finansiert gjennom EØS-Finansieringsmidlene for årene 2009-2014, og Den territorial-administrative etaten i Cluj-Fylke som oppdragsgiver har inngått Aavtalen nr. LP7/18.12.2014 om tilskudd til prosjektet KONSERVERING – RESTAURERING OG VERDSETTELSE AV TREKIRKENE PETRINDU OG CIZER.

Prosjektet implementeres i samarbeid med Det transylvanke etnografiske museet, som også administrerer friluftsområdet, og Nordic Urban Design Association (NUDA), en norsk ikke-statlig organisasjon som promoterer det integrerte urbandesignet som urban nødvendighet.

Hovedmål

Hovedmålet er verdsettelsen av de historiske monumentene innenfor Det transylvanske etnografiske museet – Friluftsområdet, nemlig restaureringen og konserveringen av trekirkene Petrindu og Cizer for å øke turistenes interesse for Cluj og Transylvania.

Spesifikke mål

1. Verdsettelsen av de historiske monumentene som er trekirkene Petrindu og Cizer, gjennom restaurering og konservering.
2. Økningen av turistpotensialet i Cluj-Fylke, gjennom inkludering av den rehabiliterte kulturarven som tilhører Det transylvanske etnografiske museet – Friluftsområdet, nemlig trekirkene Petrindu og Cizer, blant turistattraksjonene.
3. Forsterkelsen av de bilaterale relasjonene mellom en lokal myndighet, en rumenk kulturinstitusjon og en norsk ikke-statlig organisasjon for urbanarkitektur, med fokus på vertsettelsen av den lokale kulturarven.

Hovedaktiviteter innenfor prosjektet

1. Prosjektledelse
2. Offentlige anskaffelser
3. Informasjon og reklame
4. Vern, restaurering, konservering og verdsettelse av trekirkene samt deres indre maleri
5. Landskapsarkitektur for verdsettelse av kirkenes omgivelser
6. Revisjon

Total prosjektverdi

3.880.209 lei (878.372,15 euro)

Resultater

  • 2 historiske monumenter har vært restaurert og inkludert blant turistattraksjonene.
  • flere turister
  • lokal samfunnsutvikling
  • utvikling av internasjonale relasjoner
  • promotering av prosjektet på projektets og partnernes nettsider
  • master plan for utvikling av Det Etnografiske museum, utviklet av eksperter fra partnerne i Norge

Markedsføringen av prosjektet ble utført av:

– 400 brosjyrer for markedsføringen av prosjektet distribuert på verkstader, av Offisiell turistinformasjon for Cluj, på Turistmessen i Romania, – ROMEXPO (høst 20015) og til gjestene av Det transilvanske etnografiske museet, etter jennomføring av arbeidet

– 1 film om det mål for prosjektet (lastet opp på prosjektets hjemmeside, på fylkerådens hjemmeside www.cjcluj.ro, på hjemmeside av Det Etnografiske museum, www.muzeul-etnografic.ro, på hjemmeside av Offisiell turistinformasjon for Cluj, www.cniptcluj.ro, på hjemmeside av projektet ”Clujul peisaj cultural” http://www.clujulpeisajcultural.ro/, i lufthavn “Avram Iancu” Cluj-Napoca, i fylkeråde Cluj.)

– 1 projekt webside http://woodenchurchesofcluj.com/

– 2 konferanser, for begynnelsen og for gjennomføring av prosjektet

– 2 midlertidige plater (montert på gjennomføring av prosjektet)

– 2 (montert på gjennomføring av prosjektet)

– 2 pressemeldinger (for begynnelsen og for gjennomføring av prosjektet)

Nordic Urban Design Association (NUDA), promoterer projektet i Norge, på sosiale nettverk.

Implementeringstid

Implementeringstiden er 29 måneder: 19. desember 2014 – 30. april 2017.

eea-grants ministarul-culturii

 

Nyheter

Prosjektteammedlemmer var tilstede på Internasjonalt verksted om bærekraftig utvikling av prosjekter finansiert under EØS-tilskuddene. Arrangementet fant sted mellom 24. og 25. desember 2017 i Cluj Napoca. Workshopen samlet representanter fra programpartneren, direktoratet for kulturarv i norge, representanter for programoperatører fra Tsjekkia, Litauen og Polen, sammen med prosjekter partnere fra donorstater og prosjektlederne. På den første dagen av arrangementet besøkte deltakerne trekirkeene Cizer og Petrindu. Museets direktør, Tudor Sălăgean, presenterte historien til de to kirkene, samt gjenopprettingsarbeidene som ble realisert innenfor rammen av prosjektet "Bevaring - Restaurering og verdyring av tre kirker Petrindu og Cizer".
Det transsylvaniske museum for etnografi deltok i august 21-25, 2017, i Storbritannia, ved den 28. samlingen av European Open-Air Museums Conference. Det generelle temaet for konferansen var "Det Resiliente, Entreprenørsmuseet og Masterplanlegging" og har samlet 127 spesialister fra over 40 museer i Europa, Nord-Amerika og Australia. På konferansen presenterte Mr. Tudor Sălăgean papiret "Master Planning på Transylvanian Museum of Ethnography, Romania ". I samme tilfelle oppnådde Transylvanian Museum of Ethnography status som medlem av den prestisjetunge foreningen, og ble dermed det andre museet fra Romania som er en del av denne organisasjonen, sammen med National Village Museum "Dimitrie Gusti", Bucuresti.
No thumbnail available
Invitasjon den finale konferanse av prosjektet
Invitasjon ved konferansen for å informere vinneren i den Internasjonalle Konkurranse av Oppløsninger "Gjenoppliving av området av Den Etnografiske Park Romulus Vuia-skogen Hoia" av prosjektet
Evalueringens- kondisjoner og kriteriumier tilknyttet til den internasjonale konkurranse av løsninger for å utvide den Den Etnografiske Park Romulus Vuia

Evalueringens- kondisjoner og kriteriumier tilknyttet til den internasjonale konkurranse av løsninger for å utvide den Den Etnografiske Park Romulus Vuia

Den Lokal rådet i  Cluj (http://www.cjcluj.ro/) var informert av Autoritatea Naţională pentru Reglem[Detaljer]
Konferansen for lanseringen av den Internasjonelle Konkurranse av Oppløsninger "Gjenoppliving av området av Den Etnografiske Park Romulus Vuia-skogen Hoia"
Sluttkonferanse
Masterplanen for utviklingen av den Nationale Etnografiske Park "Romulus Vuia"
Workshoppen “KOORDINATER FOR MASTERPLANEN FOR UTVIKLINGEN AV DEN NATIONALE ETNOGRAFISKE PARK ROMULUS VUIA”
Konferanse "Tradisjonelle monumenter, utendørs museer og byrom"
Lanseringskonferanse