Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Petrindu

Slide background

Biserica Petrindu

Prosjektteammedlemmer var tilstede på Internasjonalt verksted om bærekraftig utvikling av prosjekter finansiert under EØS-tilskuddene. Arrangementet fant sted mellom 24. og 25. desember 2017 i Cluj Napoca. Workshopen samlet representanter fra programpartneren, direktoratet for kulturarv i norge, representanter for programoperatører fra Tsjekkia, Litauen og Polen, sammen med prosjekter partnere fra donorstater og prosjektlederne. På den første dagen av arrangementet besøkte deltakerne trekirkeene Cizer og Petrindu. Museets direktør, Tudor Sălăgean, presenterte historien til de to kirkene, samt gjenopprettingsarbeidene som ble realisert innenfor rammen av prosjektet “Bevaring – Restaurering og verdyring av tre kirker Petrindu og Cizer”.

Prosjektteammedlemmer var tilstede på Internasjonalt verksted om bærekraftig utvikling av prosjekter finansiert under EØS-tilskuddene. Arrangementet fant sted mellom 24. og 25. desember 2017 i Cluj Napoca. Workshopen samlet representanter fra programpartneren, direktoratet for kulturarv i norge, representanter for programoperatører fra Tsjekkia, Litauen og Polen, sammen med prosjekter partnere fra donorstater og prosjektlederne. På den første dagen av arrangementet besøkte deltakerne trekirkeene Cizer og Petrindu. Museets direktør, Tudor Sălăgean, presenterte historien til de to kirkene, samt gjenopprettingsarbeidene som ble realisert innenfor rammen av prosjektet “Bevaring – Restaurering og verdyring av tre kirker Petrindu og Cizer”.