Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Masterplanen for utviklingen av den Nationale Etnografiske Park “Romulus Vuia”

Den 10. mai 2016 fra 10.00 organiserte Fylkesrådet i Cluj i samarbeid med Det transilvanske etnografiske museet og Nordic Urban Design Association i Norge konferansen

Masterplanen for utviklingen av den Nationale Etnografiske Park Romulus Vuia,

på konferanserommet til Fylkesrådet i Cluj, i Calea Dorobantilor nr. 106, Cluj-Napoca, organisert av ekspertene fra det Nordic Urban Design Association i Norge innenfor projekten Konservering – Restaurering og verdsettelse av trekirkene Perindu og Cizer, innenfor Programmet PA 16/RO12 “Konservering og revitalisering av kultur- og naturarven”, finansiert gjennom EØS-Finansieringsmidlene for årene 2009-2014.