Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Workshoppen “KOORDINATER FOR MASTERPLANEN FOR UTVIKLINGEN AV DEN NATIONALE ETNOGRAFISKE PARK ROMULUS VUIA”

Den 15. oktober 2015 fra 9.00 organiserte Fylkesrådet i Cluj i samarbeid med Det transilvanske etnografiske museet og Nordic Urban Design Association i Norge konferansen

“KOORDINATER FOR MASTERPLANEN FOR UTVIKLINGEN AV DEN NATIONALE ETNOGRAFISKE PARK ROMULUS VUIA,

på konferanserommet til Det transilvanske etnografiske museet, i Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca, innenfor projekten Konservering – Restaurering og verdsettelse av trekirkene Perindu og Cizer, innenfor Programmet PA 16/RO12 “Konservering og revitalisering av kultur- og naturarven”, finansiert gjennom EØS-Finansieringsmidlene for årene 2009-2014.