Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Konferanse “Tradisjonelle monumenter, utendørs museer og byrom”

Den 29. juni 2015 fra 10.00 organiserte Fylkesrådet i Cluj i samarbeid med Det transilvanske etnografiske museet og Nordic Urban Design Association i Norge lanseringskonferansen

Tradisjonelle Monumenter, utendørs museer og byrom

på konferanserommet til Det transilvanske etnografiske museet, i Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca, innenfor projekten Konservering – Restaurering og verdsettelse av trekirkene Perindu og Cizer, innenfor Programmet PA 16/RO12 “Konservering og revitalisering av kultur- og naturarven”, finansiert gjennom EØS-Finansieringsmidlene for årene 2009-2014.