Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Petrindu

Slide background

Biserica Petrindu

Evalueringens- kondisjoner og kriteriumier tilknyttet til den internasjonale konkurranse av løsninger for å utvide den Den Etnografiske Park Romulus Vuia

Den Lokal rådet i  Cluj (http://www.cjcluj.ro/) var informert av Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (http://www.anrmap.ro/) (Den Nasjonale Myndighet  for Regulering og Overvåking av de Offentlige Ervervelser) med at De (ANRMAP) har erkjent publiseringen i SEAP (Det Elektroniske System av Offentlige Ervervelser ) av de oppdrag- dokumentene som gjelder om omorganiseringen av den internasjonale konkurranse av løsninger med prosjektets- temaet  “Gjenoppliving av området av Den Etnografiske Park Romulus Vuia-skogen Hoia”

Dokumentasjonen og/eller de seinere forklaringer tilknyttet til den internasjonale konkurranse av løsninger for å utvide den Den Etnografiske Park Romulus Vuia kan bli nedlastet på den følgende lenke:

https://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/DCNotice/DCNoticeView.aspx