Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Lanseringskonferanse

Den 27. februar 2015 organiserte Fylkesrådet i Cluj i samarbeid med Det transylvanske etnografiske museet og Nordic Urban Design Association i Norge lanseringskonferansen

KONSERVERING – RESTAURERING OG VERDSETTELSE AV TREKIRKENE PETRINDU OG CIZER,

innenfor programmet PA 16/RO12 “Konservering og revitalisering av kultur- og naturarven”, finansiert gjennom EØS-Finansieringsmidlene for årene 2009-2014.

Konferansen fant sted på konferanserommet til Fylkesrådet i Cluj, i Calea Dorobanților nr. 106, Cluj-Napoca.