Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Cizer-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Slide background

Petrindu-Kirke

Resultater

Resultater:

  • 2 historiske monumenter har vært restaurert og inkludert blant turistattraksjonene.
  • flere turister
  • lokal samfunnsutvikling
  • utvikling av internasjonale relasjoner
  • promotering av prosjektet på projektets og partnernes nettsider
  • master plan for utvikling av Det Etnografiske museum, utviklet av eksperter fra partnerne i Norge

Markedsføringen av prosjektet ble utført av:

– 400 brosjyrer for markedsføringen av prosjektet distribuert på verkstader, av Offisiell turistinformasjon for Cluj, på Turistmessen i Romania, – ROMEXPO (høst 20015) og til gjestene av Det transilvanske etnografiske museet, etter jennomføring av arbeidet

– 1 film om det mål for prosjektet (lastet opp på prosjektets hjemmeside, på fylkerådens hjemmeside www.cjcluj.ro, på hjemmeside av Det Etnografiske museum, www.muzeul-etnografic.ro, på hjemmeside av Offisiell turistinformasjon for Cluj, www.cniptcluj.ro, på hjemmeside av projektet ”Clujul peisaj cultural” http://www.clujulpeisajcultural.ro/, i lufthavn “Avram Iancu” Cluj-Napoca, i fylkeråde Cluj.)

– 1 projekt webside http://woodenchurchesofcluj.com/

– 2 konferanser, for begynnelsen og for gjennomføring av prosjektet

– 2 midlertidige plater (montert på gjennomføring av prosjektet)

– 2 (montert på gjennomføring av prosjektet)

– 2 pressemeldinger (for begynnelsen og for gjennomføring av prosjektet)

Nordic Urban Design Association (NUDA), promoterer projektet i Norge, på sosiale nettverk.