Slide background

A csízéri templom

Slide background

A csízéri templom

Slide background

A nagypetrii templom

Slide background

A nagypetrii templom

A NAGYPETRII ÉS A CSÍZÉRI FATEMPLOM

KONZERVÁLÁSA – RESTAURÁLÁSA ÉS ISMERTTÉ TÉTELE.

A Kulturális Minisztérium – Projektmenedzsment Főosztálya, mint a 2009-2014-es Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott PA16/RO12 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program Programüzemeltetője, és a Kolozs Megyei Adminisztratív-territoriális Egység, mint megrendelő között létrejött az LP7/18.12.2014 számú Vissza nem térítendő finanszírozási szerződés A NAGYPETRII ÉS A CSÍZÉRI FATEMPLOM KONZERVÁLÁSA – RESTAURÁLÁSA ÉS ISMERTTÉ TÉTELE projektre vonatkozóan.

A projekt a szabadtéri részleggel is rendelkező Erdélyi Néprajzi Múzeummal és a városrendezésbe szükségszerűen beilleszkedő városi designt népszerűsítő Nordic Urban Design Association (NUDA) norvég civil szervezet partnerségével válik valóra.

 

Általános célkitűzés

Az általános célkitűzés az Erdélyi Néprajzi Múzeum – Szabadtéri részlege történelmi műemlékeinek ismertté tétele, illetve a nagypetrii és a csízéri fatemplomok restaurálása és konzerválása a Kolozs megyei és erdélyi turisztikai attrakciók fejlesztése érdekében.

Különleges célkitűzések

1. A nagypetrii és a csízéri fatemplomok ismertté tétele restaurálás és konzerválás nyomán.

2. Kolozs megye turisztikai potenciáljának növelése az Erdélyi Népművészeti Múzeum – Szabadtéri részlegén található rehabilitált nagypetrii és a csízéri fatemplom kulturális műemlékeknek a turisztikai körforgalomba történő visszaállítása révén.

3. Egy helyi közhatóság és egy romániai kulturális entitás és egy norvég városi építészeti civil szervezet közötti kétoldali kapcsolat erősítése a helyi kulturális műemlék hasznosítása érdekében.

A projekt fő tevékenységei

1. Projektmenedzsment
2. Közbeszerzések
3. Információ és reklám
4. A fatemplomok védelme, restaurálása, konzerválása és ismertté tétele, ideértve a belső festményeket is
5. Tereprendezés a templomokat körülvevő terület kiemelése érdekében
6. Audit

A projekt összértéke

3.880.209 lej (878.372,15 euró)

Vissza nem térítendő finanszírozás értéke

3.880.209 lej (878.372,15 euró)

Elért eredmények:

  • 2 restaurált, megőrzött és a turizmusnak átadott műemlék,
  • A turisták számának növekedése
  • A helyi közösség fejlesztése
  • Egy nemzetközi kapcsolat fejlesztése
  • A projekt népszerűsítése a projekt és a partnerek honlapján
  • A norvég partner szakértői által kidolgozott, a  Néprajzi Múzeum fejlesztési master plan-ja

A projekt népszerűsítése  az alábbiak szerint  történt:

– kiosztottak 400, a projektet népszerűsítő szórólapot:   workshop-ok alkalmával, a Kolozs Megyét Népszerűsítő Országos Turisztikai és Tájékoztatási Központ által, a  ROMEXPO 2015-ös őszi romániai turisztikai vásáron és az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri  részlege látogatóinak a munkálatok befejezése után.

– 1 film készült a projekt célkitűzéseiről (amelyet közzétettek a projekt, a Kolozs Megyei Tanács honlapján, azaz a www.cjcluj.ro  honlapon,  az Erdélyi Néprajzi Múzeum honlapján, azaz a  www.muzeul-etnografic.ro honlapon, a Kolozs Megyét Népszerűsítő Országos Turisztikai és Tájékoztatási Központ honlapján, azaz a www.cniptcluj.ro honlapon, a “Kolozs megye kulturális tájképe” projekt során létrehozott honlapon, azaz   http://www.clujulpeisajcultural.ro/ honlapon, a kolozsvári  “Avram Iancu” repülőtéren és a Kolozs Megyei Tanács székhelyén.)

– 1 weboldal által  http://woodenchurchesofcluj.com/

– 2 konferencia által, egyet a projekt kezdetekor, egyet a projekt befejezésekor szerveztek meg

– 2 időszakos tábla  (amelyeket a két, restaurált létesítmény munkálatainak befejezésekor helyeztek el)

– 2 állandó reklámpannó  (amelyeket a munkálatok befejezése után szereltek fel)

– 2  sajtóközlemény (egy sajtóközlemény a munkálatok elkezdésekor és egy a munkálatok befejezésekor)

A partner, azaz az Urbánus Desing Északi Egyesület (NUDA) Norvégiában és a közösségi hálókon népszerűsítette a projektet.

A teljesítés időtartama

A projekt implementálási időtartama 29 hónap: 2014. December 19-től  – 2017.

Április 30-ig.