Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Petrindu

Slide background

Biserica Petrindu

Concurs internațional de soluții

 

Documentatia si/sau clarificarile ulterioare aferente concursului internaţional de soluţii pentru extinderea Parcului Etnografic „Romulus Vuia” pot fi descarcate și accesând pe link-ul de mai jos:

https://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/DCNotice/DCNoticeView.aspx

 

Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Conservare – restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și înregistrat la Unitatea de Management a Proiectului cu nr. PA16/RO12-LP-163/08.04.2014.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Secția în aer liber respectiv restaurarea și conservarea bisericilor din lemn Petrindu și Cizer, în vederea creșterii atractivității turistice în județul Cluj și în Transilvania.

În data de 7 octombrie 2016 s-a semnat Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. PA16/RO12-LP7/18.12.2014 prin care s-a aprobat prelungirea cu 7 luni a proiectului ”Conservare – restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer”,  respectiv finanțarea unor activități suplimentare menite să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului, bugetul total aprobat fiind în sumă de 4.701.343 lei.

Prin actul adițional mai sus menționat s-a aprobat finanțarea unei noi activități – organizarea unui concurs internațional de soluții pentru amenajarea și extinderea Parcului Etnografic Național ”Romulus Vuia” în vederea valorificării patrimoniului cultural al Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Concursul de soluții urmărește să încurajeze creativitatea, să promoveze idei noi în urbanism, personalizate, compatibile cu spiritul cultural, cu spiritualitatea locului, cu funcţiunile contemporane.

Activitatea nou propusă dorește găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea Parcului Etnografic. Prin integrarea unui centru administrativ, unui centru pentru promovarea moștenirii satului românesc și unei scene în aer liber, unde se vor desfășura evenimente culturale și private se va pune în valoare obiectivele de patrimoniu de mare valoare, în special bisericile de lemn Petrindu și Cizer, restaurate prin intermediul proiectului.