Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Petrindu

Slide background

Biserica Petrindu

CONSERVARE – RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A

BISERICILOR DIN LEMN PETRINDU ȘI CIZER.

Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program din cadrul Programului PA 16/RO12 ”Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. LP7/18.12.2014, pentru proiectul CONSERVARE – RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICILOR DIN LEMN PETRINDU ȘI CIZER.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei care are în administrare secția în aer liber și Asociația Nordică de Design Urban (NUDA), un ONG din Norvegia care promovează designul urban integrat ca o necesitate în urbanism.

Obiectivul general

Obiectivul general este punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Secția în aer liber, respectiv restaurarea și conservarea bisericilor din lemn Petrindu și Cizer, în vederea creșterii atractivității turistice în județul Cluj și în Transilvania.

Obiectivele specifice

1. Punerea în valoare a monumentelor istorice Biserici din lemn Petrindu și Cizer prin restaurare și conservare.
2. Creșterea potențialului turistic al județului Cluj, prin redarea circuitului turistic a patrimoniului cultural reabilitat din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Secția în aer liber – bisericile din lemn Petrindu și Cizer.
3. Întărirea relațiilor bilaterale între o autoritate publică locală și o entitate de cultură din România și un ONG norvegian de arhitectură urbană în vederea valorificării patrimoniului cultural locala.

Activitățile principale ale proiectului

1. Managementul de proiect
2. Achiziții publice
3. Informare și publicitate
4. Protecţia, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a bisericilor de lemn, inlcusiv a picturilor interioare
5. Amenajări peisagistice pentru punerea în valoare a spațiului din jurul bisericilor
6. Audit
7. Organizare concurs internaţional de soluţii

Valoarea finanțării nerambursabile

4.286.379 lei (969.659,31 Euro)

Rezultate obtinute

  • 2 monumente istorice restaurate, conservate și redate circuitului turistic,
  • cresterea numarului de turiști
  • dezvoltarea comunității locale
  • dezvoltarea unei relații internaționale
  • promovarea proiectului pe site-ul proiectului și al partenerilor
  • Master plan de dezvoltare a Muzeului Etnografic elaborat de experții partenerului din Norvegia

Promovarea proiectului s-a realizat prin:

– 400 de broșuri de promovare a proiectului care au fost distribuite: în cadrul workshop-urilor, de Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică Cluj, la Târgul de turism al României ROMEXPO ediția de toamnă 2015 și vizitatorilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Secția în aer liber după finalizarea lucrărilor

– 1 film despre obiectivele proiectului (care a fost postat pe site-ul proiectului, al Consiliului județean Cluj, www.cjcluj.ro, al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, www.muzeul-etnografic.ro, al Centrului Naţional de Informare și Promovare Turistică Cluj www.cniptcluj.ro, site-ul realizat in cadrul proiectului ”Clujul peisaj cultural” http://www.clujulpeisajcultural.ro/, in incinta aeroportului „Avram Iancu” Cluj-Napoca, precum și la sediul CJ Cluj.)

– 1 pagină web a proiectului http://woodenchurchesofcluj.com/

– 2 conferințe, una de lansare și una de finalizare a proiectului

– 2 plăci temporare (care au fost montate la finalizarea lucrărilor la cele doua obiective restaurate)

– 2 plăci publicitare permanente (care au fost montate după finalizarea lucrarilor)

– 2 anunțuri de presă (un anunț de presă la începerea lucrărilor și la finalizarea acestora)

Partenerul Asociația Nordică de Design Urban (NUDA) a realizat promovarea proiectului în Norvegia și prin rețele de socializare.

Durata de implementare

Durata de implementare a proiectului este de 29 luni: 19 decembrie 2014 – 30 aprilie 2017.