Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Cizer

Slide background

Biserica Petrindu

Slide background

Biserica Petrindu

CONSERVARE – RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A

BISERICILOR DIN LEMN PETRINDU ȘI CIZER.

Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program din cadrul Programului PA 16/RO12 ”Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. LP7/18.12.2014, pentru proiectul CONSERVARE – RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICILOR DIN LEMN PETRINDU ȘI CIZER.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei care are în administrare secția în aer liber și Asociația Nordică de Design Urban (NUDA), un ONG din Norvegia care promovează designul urban integrat ca o necesitate în urbanism.

Obiectivul general

Obiectivul general este punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Secția în aer liber, respectiv restaurarea și conservarea bisericilor din lemn Petrindu și Cizer, în vederea creșterii atractivității turistice în județul Cluj și în Transilvania.

Obiectivele specifice

1. Punerea în valoare a monumentelor istorice Biserici din lemn Petrindu și Cizer prin restaurare și conservare.
2. Creșterea potențialului turistic al județului Cluj, prin redarea circuitului turistic a patrimoniului cultural reabilitat din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Secția în aer liber – bisericile din lemn Petrindu și Cizer.
3. Întărirea relațiilor bilaterale între o autoritate publică locală și o entitate de cultură din România și un ONG norvegian de arhitectură urbană în vederea valorificării patrimoniului cultural locala.

Activitățile principale ale proiectului

1. Managementul de proiect
2. Achiziții publice
3. Informare și publicitate
4. Protecţia, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a bisericilor de lemn, inlcusiv a picturilor interioare
5. Amenajări peisagistice pentru punerea în valoare a spațiului din jurul bisericilor
6. Audit

Valoarea totală a proiectului

3.880.209 lei (878.372,15 euro)

Valoarea finanțării nerambursabile

3.880.209 lei (878.372,15 euro)

Rezultate estimate

  • 2 monumente istorice restaurate, conservate și redate circuitului turistic,
  • dezvoltarea comunității locale
  • dezvoltarea unei relații internaționale
  • promovarea proiectului pe site-ul proiectului și al partenerilor

Durata de implementare

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni: 19 decembrie 2014-30 aprile 2016.